Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί / οριστικοποιηθεί εκ παραδρομής χωρίς να λάβουν έγκριση

Κατά την έναρξη του Προγράμματος υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις γονέων που υπέβαλλαν ή/και οριστικοποίησαν την αίτησή τους χωρίς να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν τη φοίτηση μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης ως όφειλαν.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δόθηκε ήδη μία φορά (κατ’ εξαίρεση) η δυνατότητα να επιστρέψουν σε κατάσταση «υπό επεξεργασία» και να ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία διασταύρωσης. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε άπαξ στις 9 Απριλίου 2021.

Παρά το γεγονός ότι

(α) αναδείχθηκε το πρόβλημα και δόθηκε η παραπάνω λύση,

(β) παρασχέθηκαν επιπλέον διευκρινίσεις μέσω ανακοινώσεων στο site,

(γ) έγιναν σαφείς επισημάνσεις πάνω στην ηλεκτρονική φόρμα,

διαπιστώνεται ότι ορισμένοι δικαιούχοι συνεχίζουν να υποβάλλουν την αίτησή τους χωρίς να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία.

Για το σύνολο των δικαιούχων του Α κύκλου που έχουν επαναλάβει το ίδιο λάθος, θα παρασχεθεί μία επιπλέον (τελική) ευκαιρία διόρθωσης.

Πιο αναλυτικά, συγκεκριμένες περιπτώσεις αιτήσεων θα επιστρέψουν σε κατάσταση «υπό επεξεργασία» και οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα ορθής ηλεκτρονικής διασταύρωσης για μία τελευταία φορά. Η πρόσβαση για επεξεργασία των αιτήσεων αυτών θα δοθεί στις 27 Απριλίου 2021. Μετά το σημείο αυτό, οι δικαιούχοι θα έχουν αρκετό χρόνο να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, έως και την καταληκτική ημερομηνία του Προγράμματος (30 Ιουλίου 2021).

Ποιες είναι οι κατηγορίες αιτήσεων στις οποίες θα δοθεί μία τελική ευκαιρία διόρθωσης:

Α.     Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί (δηλ. ο δικαιούχος δεν έχει επιλέξει ακόμα μεταξύ αποδοχής του αποτελέσματος ή αιτήματος επανεξέτασης) και έχουν απορριφθεί ή μερικώς εγκριθεί.

Β.     Όλες οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ζητηθεί ήδη επανεξέταση.

Γ.      Οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί και έχουν απορριφθεί ή μερικώς εγκριθεί, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν επιλέξει ακόμα την «έκδοση επιταγών».

Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις και επιθυμούν να έχουν μία επιπλέον ευκαιρία διόρθωσης, δε χρειάζεται να κάνουν κάτι. Απλώς θα εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την 27η Απριλίου για να συνεχίσουν την ηλεκτρονική διασταύρωση.

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους, έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα και έχουν ήδη ζητήσει έκδοση επιταγών ΔΕΝ θα επιστρέψουν σε κατάσταση επεξεργασίας. Μετά την έναρξη έκδοσης επιταγών καμία άλλη κίνηση αντιστροφής δεν είναι δυνατή.