Διόρθωση ονόματος παιδιού στο σχολικό μητρώο

Η ανακοίνωση αφορά παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το σχολικό μητρώο δεν είναι ενημερωμένο με το πραγματικό όνομα του παιδιού, αλλά στο όνομα καταγράφεται  η πληροφορία ΑΚΟ (Άνευ Κυρίου Ονόματος). Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατή η επιτυχής ηλεκτρονική διασταύρωση με τα στοιχεία της αίτησης.

Σε περίπτωση εμφάνισης του λεκτικού ΑΚΟ στη θέση του ονόματος, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση λάθους ή ανακρίβειας στα στοιχεία του σχολικού μητρώου, οι γονείς θα πρέπει πρώτα να προβούν στη διόρθωση των στοιχείων των παιδιών τους στο σχολικό μητρώο, και στη συνέχεια να προχωρήσουν ξανά στην ηλεκτρονική διασταύρωση και στην υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Για την αλλαγή, οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στη διοίκηση του σχολείου. Ο Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή του ονόματος του παιδιού στο σχολικό μητρώο, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή, αν δεν υπάρχει αυτή, με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου. Για τους μαθητές που είναι πολίτες ξένων κρατών, η διόρθωση γίνεται σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο. 

Οι Διευθυντές θα κατευθύνουν τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την πανδημία. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν οι αιτούντες να στείλουν φωτογραφία του εγγράφου με e-mail, προσκομίζοντας και μια υπεύθυνη δήλωση την οποία μπορούν να εκδόσουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.


Εκτύπωση   Email