Ειδικές περιπτώσεις ανεπιτυχούς ηλεκτρονικής διασταύρωσης: Παιδιά χωρίς κύριο όνομα

Η ανακοίνωση αφορά παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και δεν φέρουν κύριο όνομα. Αποτελεί συνέχεια των ανακοινώσεων περί «διόρθωσης ονόματος παιδιού στο σχολικό μητρώο» και «Αιτήσεων με προβλήματα στα εμφανιζόμενα στοιχεία τέκνων» 

Το Πρόγραμμα έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες (βλ. προηγούμενες ανακοινώσεις) για παιδιά που εμφανίζονται στα μητρώα ΑΜΚΑ / σχολικά μητρώα χωρίς όνομα, με πιο συνήθεις περιπτώσεις:

  • αναφορά «άρρεν» ή «θήλυ» στο πεδίο όνομα, αντί του πραγματικού ονόματος του παιδιού
  • αναφορά ΑΚΟ (άνευ κυρίου ονόματος) στο πεδίο όνομα, αντί του πραγματικού ονόματος του παιδιού.

Οι προηγούμενες ανακοινώσεις αφορούσαν παιδιά που έχουν κύριο όνομα, αλλά αυτό δεν ήταν ενημερωμένο στα ηλεκτρονικά μητρώα.

Έκτοτε, έχει καταγραφεί ένας αριθμός ερωτημάτων δικαιούχων που αναφέρουν περιπτώσεις παιδιών χωρίς κύριο όνομα. Δηλαδή περιπτώσεις παιδιών που καταγράφονται ως «άρρεν», «θήλυ» ή «ΑΚΟ» όχι λόγω λάθους των μητρώων, αλλά λόγω μη ύπαρξης ονόματος.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση επισημαίνονται τα εξής:

  • Δεν είναι δυνατή η αποδοχή αίτησης με ωφελούμενο που δεν έχει κύριο όνομα. Η ύπαρξη κύριου ονόματος μαθητή είναι υποχρεωτική.
  • Η επίδοση ονόματος δεν απαιτεί αναγκαστικά να έχει προηγηθεί βάπτιση, αλλά μπορεί να γίνει και μέσω διοικητικής διαδικασίας που διεκπεραιώνεται από τα ληξιαρχεία της χώρας.
  • Οι γονείς θα πρέπει να ορίσουν το όνομα του παιδιού τους στο ληξιαρχείο και στη συνέχεια να το δηλώσουν τόσο στο μητρώο ΑΜΚΑ όσο και στο σχολικό μητρώο, χρησιμοποιώντας το ίδιο ακριβώς λεκτικό.
  • Αφού ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά μητρώα (ΑΜΚΑ και σχολικό μητρώο), μπορεί να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης επιχορήγησης από το Πρόγραμμα.

Εκτύπωση   Email