Ειδικές περιπτώσεις ανεπιτυχούς ηλεκτρονικής διασταύρωσης: Παιδιά χωρίς κύριο όνομα

Η ανακοίνωση αφορά παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και δεν φέρουν κύριο όνομα. Αποτελεί συνέχεια των ανακοινώσεων περί «διόρθωσης ονόματος παιδιού στο σχολικό μητρώο» και «Αιτήσεων με προβλήματα στα εμφανιζόμενα στοιχεία τέκνων» 

Το Πρόγραμμα έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες (βλ. προηγούμενες ανακοινώσεις) για παιδιά που εμφανίζονται στα μητρώα ΑΜΚΑ / σχολικά μητρώα χωρίς όνομα, με πιο συνήθεις περιπτώσεις:

Οι προηγούμενες ανακοινώσεις αφορούσαν παιδιά που έχουν κύριο όνομα, αλλά αυτό δεν ήταν ενημερωμένο στα ηλεκτρονικά μητρώα.

Έκτοτε, έχει καταγραφεί ένας αριθμός ερωτημάτων δικαιούχων που αναφέρουν περιπτώσεις παιδιών χωρίς κύριο όνομα. Δηλαδή περιπτώσεις παιδιών που καταγράφονται ως «άρρεν», «θήλυ» ή «ΑΚΟ» όχι λόγω λάθους των μητρώων, αλλά λόγω μη ύπαρξης ονόματος.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση επισημαίνονται τα εξής: