Επιλέξιμα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, επισυνάπτεται αρχείο (Excel & Pdf) με τα επιλέξιμα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι δικαιούχοι, προς αποφυγή λαθών στην αίτησή τους,  προτρέπονται να ψάξουν και να εντοπίσουν το σχολείο φοίτησης των τέκνων τους (περιγραφή ή κωδικός) από το επισυναπτόμενο αρχείο πριν το συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή Excel