Πρόσβαση Προμηθευτών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα: Διευθύνσεις IP εξωτερικού

Η ανακοίνωση αφορά τις τεχνικές ομάδες των προμηθευτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Ενημερώνουμε το σύνολο των προμηθευτών που από τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα συνδέεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος για την δέσμευση / εξαργύρωση επιταγών, ότι είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης στην περίπτωση που χρησιμοποιούν διευθύνσεις (IP Addresses) του εξωτερικού. Ο πιθανός αποκλεισμός σχετίζεται με τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Για παράδειγμα, είναι πιθανό να αποκλειστεί αυτόματα η πρόσβαση εφόσον επιχειρείται η σύνδεση στο API της ψηφιακής πλατφόρμας από εφαρμογή που φιλοξενείται σε public cloud και χρησιμοποιεί διευθύνσεις εξωτερικού (outbound IPs). 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλωθούν οι συγκεκριμένες διευθύνσεις IP (range) που χρησιμοποιούνται, ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός.

Η δήλωση θα γίνεται στο email:

Σημαντική σημείωση: