Υλοποίηση Web Services

Εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών για χρήση των web services που αφορούν τον κύκλο ζωής των vouchers (επιταγών) και μπορούν να αξιοποιηθούν από προμηθευτές (εμπόρους λιανικής), οι οποίοι θα θελήσουν να διασυνδέσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα με την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος για την αυτοματοποιημένη διενέργεια πωλήσεων επιδοτούμενου εξοπλισμού, μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα των προμηθευτών αφού ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, στο κάτω μέρος της σελίδας.


Εκτύπωση   Email